Koncepcja zagospodarowania rynku w Serocku

Koncepcja zagospodarowania rynku w Serocku dotyczyła uporządkowania istniejących funkcji rynku: handlowej, usługowej
oraz rozrywkowej poprzez ujednolicenie przestrzeni przeznaczonych pod każdą z wymienionych działalności.
Porządkując nasadzenia i oświetlenie wykreowano główną oś reprezentacyjną rynku. Działania te pozwoliły zachować równowagę pomiędzy wszystkimi funkcjami rynku, a jednocześnie poprzez podkreślenie istniejących podziałów stworzyły czytelniejsze przestrzenie o określonym charakterze.

Plany budynku 2
Plany budynku