Projekty dotyczące zamówień publicznych

Wizualizacja budynku

Projekty dotyczące zamówień publicznych stanowią dużą część realizowanych przez nas usług projektowych. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie projektów dotyczących zamówień publicznych. Obiekty przeznaczone do zaspakajania potrzeb społecznych takie jak budynki użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, pełniące funkcje edukacyjne czy sportowe, muszą być przystosowane do nieustającej eksploatacji o natężeniu zdecydowanie większym niż prywatne budynki mieszkalne, co oczywiście uwzględnione jest w naszych projektach. Tworzymy projekty i koncepcje wielobranżowe obiektów niestandardowych, za każdym razem indywidualnie uwzględniając ich przeznaczenie i charakterystykę.

Nasze realizacje to m.in. obiekty administracyjno-biurowe (starostwa, sądy, izby skarbowe), placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice, biblioteki) oraz hale sportowe, stadiony, szpitale. W swojej historii opracowaliśmy wiele programów funkcjonalno-użytkowych, które były podstawą do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, m.in. Modernizacja budynku "Krzywej Hali" w Ciechanowie. Z powodzeniem zrealizowaliśmy projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego takie jak: Remont i modernizacja zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku.

zamowienia publiczne 01
zamowienia-img-1
zamowienia publiczne 03
zamowienia publiczne 04
zamowienia publiczne 05
zamowienia publiczne 06
zamowienia publiczne 07
zamowienia publiczne 08
realizacja-01
realizacja-02
realizacja-03
realizacja-04