Kompletowanie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest dokładne zapoznanie się ze stanem danego obiektu czy działki oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów do poszczególnych organów. Tylko ich weryfikacja i zatwierdzenie planu prac pozwolą na wszczęcie prac zgodnie z prawem. Doskonale wykształcona w prawie budowlanym kadra Biura Projektów BPBW pomoże inwestorowi sprawnie i szybko uporać się z niezbędnymi formalnościami. Zajmiemy się kompletowaniem dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej, bez których niemożliwe byłyby działania wykonawców inwestycji. Analizujemy kwestie prawne działki, na której ma powstać dana inwestycja, lub konkretnego obiektu, którego planowana jest modernizacja. Na bieżąco dostarczamy inwestorowi informacje o stanie inwestycji oraz rozwiązujemy zaistniałe podczas prac problemy. Patrzymy przyszłościowo, szczegółowo zapoznając się z planem zagospodarowania przestrzennego danej okolicy i czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby w przyszłości stanowić problem danej inwestycji.

 

szkice na biurku