Referencje naszej firmy

Otrzymane od inwestorów referencje i rekomendacje potwierdzają wysokie kwalifikacje naszych projektantów i jakość wykonywanych usług projektowych.

Biuro Projektów BPBW jest rekomendowane przez Inwestorów jako firma profesjonalna i solidna, czego potwierdzeniem jest niezmiennie trwający proces projektowy od 1957 roku. Świadczą o tym także słowa naszych Inwestorów: „Stwierdzamy, że projekt wykonany został fachowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością", „Prace projektowe wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i zakończone w terminie umownym", „Polecamy Biuro Projektów BPBW Sp. z o.o. jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę dokumentacji projektowej oraz solidnego partnera biznesowego".

 

certyfikat 1

certyfikat 2

certyfikat 3

referencja 16

certyfikat 6

certyfikat 7

certyfikat 8

certyfikat 9

certyfikat 10

certyfikat 11

certyfikat 12

certyfikat 13

certyfikat 14

certyfikat 15

certyfikat 4

certyfikat 5