Uzyskanie pozwolenia na budowę

Skompletowanie rzetelnej i fachowo opracowanej dokumentacji jest niezbędne, aby starać się o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji, takiej jak budynki przemysłowe, biurowe czy wielorodzinne budynki mieszkalne nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozytywnie rozpatrzonego wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna daje inwestorowi możliwość realizacji budowy i określa jej warunki. Wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę jest niezgodne z prawem.

Pozwolenia na budowę wymaga nie tylko budowa obiektu od podstaw, ale również jego rozbudowa, przebudowa i nadbudowa. Procedura ta dotyczy również realizacji inwestycji, co do których niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, oraz prac budowlanych na/przy terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Naszą specjalnością jest sprawne uzyskiwanie decyzji i uzgodnień związanych z procesem projektowym.

 

dłonie mężczyzny podpierają biurko