Projekt przebudowy budynku administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Projekt przebudowy obiektu administracyjno-biurowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczy uporządkowania układu funkcjonalnego i przypisanie ich poszczególnym użytkownikom. W ten sposób uzyskano cztery niezależne strefy, każdą z oddzielną komunikacją oraz opomiarowaniem mediów.

Jednocześnie obiekt ten poddany został modernizacji energetycznej w celu dostosowania do wymagań obowiązujących od stycznia 2021roku.

W ramach opracowania uwzględniono również dostosowanie obiektu do spełnienia wymagań ochrony pożarowej oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

budynek 4
budynek 3
budynek 2
budynek 1
budynek 0