Modernizacja budynku "Krzywej Hali" w Ciechanowie

Projekt dotyczył modernizacji budynku „Krzywej Hali" w Ciechanowie celem zachowania dziedzictwa kulturowego wraz z wykorzystaniem przestrzeni pełniących funkcje społeczno-edukacyjne. Obiekt był w złym stanie technicznym i wymagał podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych oraz modernizacyjnych w związku z jego postępującą degradacją. Założeniem rewaloryzacji obiektu było utrzymanie obecnego charakteru budynku z uwzględnieniem jego podziału na część mieszkalną i usługową wraz z poszerzeniem o funkcje edukacyjno-kulturale.

Budynek „Krzywej Hali" zaprojektowany został przez Niemców. Wybudowany został w latach 1942-1943 na planie długiego, łagodnego łuku. Charakterystyczny uskok łuku, na którego planie został rozmieszczony budynek, wynosi ok. 2,5 m, jego rozpiętość to 93 m. Budynek ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i reprezentacyjnych w swoim układzie urbanistycznym budynków – nie tylko w skali poniemieckiej dzielnicy Bloki, ale i całego miasta Ciechanów.

budynek 5
budynek 4
budynek 3
budynek 2
budynek 1
budynek 0
Alfabetyczny spis zrealizowanych projektów
Barciany
Budynki mieszkaniowe
Barciany
Oczyszczalnia ścieków
Barczewo Remont i modernizacja Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
Barkweda Świetlica wiejska
Bartąg Budowa sanitariatów do Szkoły Podstawowej
Bartąg Domy jednorodzinne (57) w zabudowie szeregowej (6 segmentów) i wolnostojącej (8) ikona aparatu
Bartoszyce Adaptacja przedszkola niepublicznego Śnieżka na przedszkole integracyjne, ul. Bema
Bartoszyce Bazar Miejski, ul. Kętrzyńska
Bartoszyce Budynek Inspektoratu PZU S.A., ul. Kętrzyńska
Bartoszyce Koncepcja lokalizacji budynków (3) TBS 16-rodzinnych, ul. Struga
Bartoszyce Modernizacja budynku banku PKO BP, Plac Konstytucji 3 Maja 21ikona aparatu
Bartoszyce Modernizacja szybu windowego typu szpitalnego w budynku Domu Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Monte Cassino 4
Bartoszyce Remont i przebudowa Zespołu Szkół Nr 1, ul. Trauguttaikona aparatu
Bartoszyce Rozbudowa i modernizacja Bartoszyckiego Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 11
Bartoszyce Rozbudowa i remont sali gimnastycznej, ul. Limanowskiego 16Aikona aparatu
Bartoszyce Rozbudowa w modernizowanym budynku Urzędu Skarbowego, ul. Bohaterów Warszawy 5
Bartoszyce Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej Nr 34 804 sieci Era na budynku
Bednarki Przebudowa budynku mieszkalnego
Bezledy Hala skanera RTG i budynku obsługi, wiaty nad wagami, parking samochodów zatrzymanych, punkt kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na Drogowym Przejściu Granicznym
Bezledy Rozbudowa przejścia granicznegoikona aparatu
Biała Piska Adaptacja Domu Emeryta na cele mieszkalne, ul. Kościuszki 11
Biała Piska Gimnazjum z salą sportową, ul. Moniuszkiikona aparatu
Biskupiec Adaptacja przedszkola na oddział rehabilitacji w ZOZ
Biskupiec Adaptacja z modernizacją bloku operacyjnego w budynku szpitala, ul. Armii Krajowej 8
Biskupiec Budynek mieszkalny w systemie OWTR 2, ul. Poznańska
Biskupiec Przebudowa dróg w ciągu ulic: Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny
Bisztynek Zabezpieczenie budynku Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 2
Braniewo Budynek mieszkalno-handlowo-usługowy, ul. Przemysłowa
Braniewo Budynek mieszkalny 32-rodzinny z usługami, ul. Elbląskaikona aparatu
Braniewo Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Budowlanych, ul. Wiejska 2ikona aparatu
Braniewo Rozbudowa Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej - kompleks służbowy, ul. Kwiatowaikona aparatu
Braniewo Rozbudowa Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej - zabudowa mieszkaniowa (6) 12-rodzinna, ul. Zielona
Bratian Gimnazjum z salą gimnastycznąikona aparatu
Bratian Modernizacja istniejącej szkoły podstawowej
Brodnica Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Świętokrzyskiej, Pienińskiej i Tatrzańskiej
Brwinów Adaptacja typowego projektu wiejskiego klubu kultury (świetlicy)
Budwity Budynek mieszkalny w systemie OWTR 2
Chorzele
Rozbudowa kotłowni olejowej w szkole podstawowej
Dąbrówka Wielka
Dom jednorodzinny
Dąbrówno
Rozbudowa zakładu mięsnego
Dobre Miasto
Adaptacja segmentu żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Garnizonowa
Dobre Miasto
Dom jednorodzinny
Dobre Miasto
Remont i modernizacja budynku Urzędu Pocztowego, ul. Zwycięstwa 8ikona aparatu
Dobre Miasto
Rozbudowa Zakładu Mieszalni Nawozów Sztucznych o wiatę magazynową, plac manewrowy, zakładową kontenerową stację paliw, budynek administracyjno-socjalny, zbiornik nawozów, zagospodarowanie terenu, ul. Spichrzowaikona aparatu
Durąg
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowejikona aparatu
Dywity
Rozbudowa i adaptacja istniejących magazynów na cele bazy magazynowo - biurowej CEFARM
Dźwierzuty
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Sienkiewicza
Dłużec Wielki
Fermy odchowu indyka
Elbląg
Adaptacja Domu Pomocy Społecznej na potrzeby domu studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Wspólna 11/13ikona aparatu
Elbląg
Bunkier na zbiorniki paliwa
Elbląg
Zagospodarowanie terenu, ul. Wspólna
Elbląg
Zakład Przetwórstwa Mięsnego, ul. Mazurskaikona aparatu
Elbląg
Zmiana funkcji pomieszczeń piwnic (studio filmowe i sala teatralna), ul. Wspólna
Florczaki
Dom jednorodzinny
Gągławki
Adaptacja poddasza na mieszkanie
Gietrzwałd
Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na budynek wielofunkcyjny
Giżycko
Modernizacja myjni samochodowej z zamkniętym obiegiem wody w kompleksie 671 w JW 3797
Giżycko
Modernizacja skrzyżowania typu małe rondo, ul. Szosa Obwodowa, 1 Maja
Giżycko
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: Przebudowa kina FALA, ul. Grunwaldzka
Giżycko
Przebudowa na rondo skrzyżowania, ul. Szosa Obwodowa, Wojska Polskiego
Glitajny
Fermy krów
Górczyn
 
Sieć wodociągowa z przyłączeniami do granic nieruchomości
Górowo Iławeckie
Oczyszczalnia ścieków
Gołdap
Adaptacja części budynku nr 2 na ambulatorium i izbę chorych PZOZ w JW 4808
Grabin
Adaptacja magazynu na przechowalnię ziemniaków i obory na budynek wielofunkcyjny
Grabin
Adaptacja obory na magazyn ziemniaków
Grabno
Remont więźby dachowej zabytkowego dworku
Gródki
Sala gimnastycznaikona aparatu
Grójec
Dom jednorodzinny
Grójec
Koncepcja zagospodarowania terenu i układu drogowego, prototypownia – budynek D&D, rozbudowa recepcji, ul. Spółdzielcza 4
Grunwald
Przystanek autobusowy PKS
Gryźliny
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Grzechotki-Mamonowo
Drogowe przejście graniczneikona aparatu
Grzybiny
Silos na kiszonkę w Zakładzie Rolnym Grzybiny
Iława
Adaptacja Domu Handlowego na Urząd Miejski
Iława
Budynek mieszkalny 24-rodzinny, ul. Jagiellończyka 22A
Iława
Budynek mieszkalny 33-rodzinny dla TBS, ul. Ostródzka
Iława
Budynki (4) mieszkalne wielorodzinne, ul. Gdańska
Iława
Budynki mieszkalne TBS nr 4 i 5, ul. Skłodowskiejikona aparatu
Iława
Galeria posiedzeń Ratusza wraz ze wzmocnieniem ściany, ul. Niepodległości
Iława
Koncepcja zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej, ul. Bydgoska
Iława
Koncepcja zagospodarowania terenu, ul. Jana III Sobieskiego
Iława
Konstrukcja hali dla fabryki mebli
Iława
Miejska hala sportowa, ul. Niepodległości
Iława
Przebudowa kolektora kanalizacji bytowo-gospodarczej, ul. Ostródzka
Iława
Remont Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Wiejska
Iława
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Niepodległości
Iława
Targowisko miejskie, ul. Kopernika, Kardynała Wyszyńskiego
Iława
Zagospodarowanie terenu Stacji Uzdatniania Wody, ul. Wodna
Janowo
Modernizacja istniejącej szkoły podstawowej i dobudowa gimnazjumikona aparatu
Janowo
Zagospodarowanie terenu Rynekikona aparatu
Jedwabno
Oczyszczalnia ścieków
Jemiołowo
Budynek mieszkalny 2-rodzinny
Jesionowo
Modernizacja Szkoły Podstawowej
Jeziorany
Adaptacja budynków nr 13 i 15 na budynki mieszkalne z usługami, ul. Jedności Narodowej
Jonkowo
Rozbudowa budynku Warmińskiego Banku Spółdzielczego, Plac 650-lecia Jonkowa 12
Kandyty
Oczyszczalnia ścieków
Karlikowo
Sieć wodociągowa z przyłączeniami do granic nieruchomości
Karolewo
Modernizacja i rozbudowa warsztatu Zespołu Szkół Rolniczych
Kętrzyn
Budynek mieszkalny 30-rodzinny, ul. Klonowa
Kętrzyn
Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Skarbowego, ul. Powstańców Warszawyikona aparatu
Kętrzyn
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową, ul. Limanowskiego 22
Kętrzyn
Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie młyna
Kętrzyn
Przebudowa ulicy Przemysłowej
Kętrzyn
Rozbudowa i modernizacja budynku Rejonu Telekomunikacji S.A., ul. Mazurska 8ikona aparatu
Kętrzyn
Rozbudowa i modernizacja siedziby Oddziału Banku Gdańskiego S.A., ul. Piłsudskiego 11
Kętrzyn
Stacja dezynfekcji pojazdów na terenie wychowalni piskląt indyczych, ul. Mazowiecka 11
Kętrzyn
Zagospodarowanie terenu do organizacji imprez plenerowych, ul. Kajkiikona aparatu
Kieźliny
Leśniczówka
Kolgortowo
Silos na kiszonkę w Zakładzie Rolnym Kolgortowo
Kolno
Koncepcja programowo-przestrzenna ubojni wraz z masarnią
Kolno
Stacja paliw przy drodze 63
Korsze
Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego
Korsze
Przystanki autobusowe, ul. Mickiewicza, Wojska Polskiego
Kozia Góra
Tuczarnie (2)
Kozłowo
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Księży Dwór
Budynek mieszkalny w systemie OWTR 2
Kurklanki
Chodnik, ul. 22 Lipca
Kwiecewo
Konstrukcja stropodachu nad warsztatem
Lachowo
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowejikona aparatu
Lidzbark Warmiński
Adaptacja budynku stołówki AWRSP na mieszkania, ul. Ornecka 6A
Lidzbark Warmiński
Adaptacja piwnic na pomieszczenia dla potrzeb TBS w budynku mieszkalnym, ul. Piłsudskiego
Lidzbark Warmiński
Budynek administracyjno-techniczny nr 022 Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Lidzbark Warmiński
Budynek mieszkalny 24-rodzinny, ul. Piłsudskiego
Lidzbark Warmiński
Budynek mieszkalny 44-rodzinny dla TBS, ul. Lipowa
Lidzbark Warmiński
Budynki (2) mieszkalne 24-rodzinne, ul. Astronomówikona aparatu
Lidzbark Warmiński
Budynki (2) mieszkalne 24-rodzinne, ul. Piłsudskiego, 11 Listopada, Lipowaikona aparatu
Lidzbark Warmiński
Budynki mieszkalne 24-rodzinne, ul. Polna
Lidzbark Warmiński
Kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Wierzbickiego 3Aikona aparatu
Lidzbark Warmiński
Obudowa pałacu biskupa A. Grabowskiego
Lidzbark Warmiński
Przebudowa części pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze byłego budynku banku pod potrzeby Urzędu Miasta, ul. Świętochowskiego 13
Lidzbark Warmiński
Przebudowa i termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Wierzbickiego 3A
Lidzbark Warmiński
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego z przeznaczeniem na sklep branży rolno-przemysłowej i środków ochrony roślin wraz z remontem pomieszczeń biurowo-socjalnych na terenie Magazynu Nasiennego, ul. Dąbrowskiego 15
Lidzbark Warmiński
Sklep z warsztatem elektronicznym, ul. Konopnickiej 4
Lipowiec
Wymiana rozdzielni elektrycznych w JW. Lipowiec
Lipowo
Budynek mieszkalny
Lipowy Dwór
Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej
Lubajny
Rozbudowa Zakładu Rozbioru i Konfekcjonowania Mięsa
Lubawa
Baza sportowo - rekreacyjna, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacja budynku OSiR, ul. Łąkowaikona aparatu
Lubawa
Boiska przy Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich
Lubawa
Budynek mieszkalny 24-rodzinny TBS, ul. Łąkowaikona aparatu
Lubawa
Infrastruktuira techniczna i droga dojazdowa w dzielnicy przemysłowej Borek
Lubawa
Sala widowiskowo - sportowa, ul. Św. Barbary 45ikona aparatu
Lubocino
Sieć wodociągowa z przyłączeniami do granic nieruchomości
Lubowidz
Adaptacja budynku po byłej restauracji na siedzibę Urzędu Gminy, ul. Gamy-Zielona
Lubowidz
Leśniczówka
Lubowidz
Szkoła Podstawowa z punktem żywienia i salą gimnastyczną z zapleczem, ul. Jana Pawła IIikona aparatu
Łęgajny
Stacja paliw płynnych
Łomża
Budynek mieszkalny 16-rodzinny z częścią usługową w parterze oraz parkingami, ul. Kołłątajaikona aparatu
Łomża
Budynek mieszkalny 38-rodzinny z częścią usługową w parterze oraz parkingami, ul. Wyszyńskiego
Łomża
Budynek mieszkalny 48-rodzinny komunalny, ul. Śniadeckiegoikona aparatu
Łomża
Rozbudowa i modernizacja obiektów Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Przykoszarowa 22
Łomża
Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Zjazd 21ikona aparatu
Ługwałd
Mieszkania wielorodzinne
Łukta
Adaptacja poddasza na pokoje biurowe i pokoje gościnne w budynku Fundacji Rozwoju Regionu, ul. Mazurska
Łukta
Przebudowa dachów na kompleksie budynków Szkoły Podstawowej, ul. Warszawska 17
Łukta
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Łukta
Utwardzenie ulicy Cichej i ulicy Poprzecznej
Malbork
Budynek mieszkalny "E" 33-rodzinny, ul. Rolniczaikona aparatu
Malbork
Budynek mieszkalny "F" 33-rodzinny, ul. Rolniczaikona aparatu
Malbork
Budynek mieszkalny "G" 33-rodzinny, ul. Rolniczaikona aparatu
Malbork
Budynek mieszkalny "H" 46-rodzinny, ul. Rolniczaikona aparatu
Malbork
Budynek mieszkalny "I-U-J" 72-rodzinny, ul. Rolniczaikona aparatu
Malbork
Przebudowa i modernizacja budynku izb zastępczych, ul. Słowackiego 62, 62A, 63
Maradki
Modernizacja i przebudowa zakładu
Michałkowo
Zagospodarowanie terenu Drogowego Przejścia Granicznego
Mięcierzyn
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
Mikołajki
Koncepcja rozbudowy hotelu Amax, ul. Spacerowa
Minty
Oczyszczalnia ścieków
Miłakowo
Budynek mieszkalny
Miłomłyn
Rozbudowa Hotelu "MIŁOMŁYN" o basen, salę konferencyjną i hotel, ul. Ostródzkaikona aparatu
Mochowo
Sala gimnastyczna
Morąg
Adaptacja budynku administracyjnego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, ul. Przemysłowa 7Aikona aparatu
Morąg
Adaptacja budynku użytkowego na siedzibę Sądu Grodzkiego, ul. Warmińska 17Aikona aparatu
Morąg
Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej 5-segmentowej, ul. Warmińska
Morąg
Budynek mieszkalny 32-rodzinny, ul. Sienkiewiczaikona aparatu
Morąg
Obudowa basenu technologicznego polegająca na zmianie zadaszenia o konstrukcji stalowej w Przedsiębiorstwie PAGED-SKLEJKA-Mazury-S.A.
Morąg
Remont Ratusza Miejskiego, ul. Plac Jana Pawła IIikona aparatu
Morąg
Sala gimnastyczna i łącznik w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii, ul. Kujawska 1ikona aparatu
Morąg
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Mickiewicza 23
Mostkowo
Sala sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowejikona aparatu
Mrągowo
Adaptacja pomieszczeń biurowych na laboratorium wdrożeniowe, ul. Kormoranów 1
Mrągowo
Budynek mieszkalny 25-rodzinny wraz z pomieszczeniami Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Wyspiańskiego
Mrągowo
Budynek mieszkalny 31-rodzinny, ul. Plutonowaikona aparatu
Mrągowo
Budynek mieszkalny 40-rodzinny z garażem, osiedle Mazurskieikona aparatu
Mrągowo
Budynek wielofunkcyjny, ul. Ratuszowa 24
Mrągowo
Modernizacja przepompowni głównej ścieków komunalnych PG, ul. Młodkowskiego
Mrągowo
Przebudowa hotelu KRAJAN na mieszkania komunalne i socjalne, ul. Kolejowaikona aparatu
Mrągowo
Przebudowa i modernizacja skrzyżowania, ul. Mrongowiusza, Brzozowa, Mickiewicza
Mrągowo
Przedszkole 6-oddziałowe
Mrągowo
Remont budynku mieszkalnego, ul. Plutonowa 5ikona aparatu
Mrągowo
Rozbudowa i modernizacja siedziby Oddziału Banku Gdańskiego S.A., ul. Ratuszowa 6
Mrągowo
Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Mrongowiusza 13Bikona aparatu
Mrągowo
Uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych, ul. Przemysłowa
Mrągowo
Wentylacja mechaniczna w budynku Urzędu Pocztowego, ul. Królewiecka 39
Mrągowo
Zagospodarowanie terenu (boiska sportowe, ścieżka ekologiczna, widownia, zieleń) przy Zespole Szkół Nr 1, ul. Kopernika 2A
Mrągowo
Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowego na terenie byłej Jednostki Wojskowej celem stworzenia infrastruktury sportowej
Mrągowo
Zespół obiektów szkoły mistrzów sportu w żeglarstwie
Muszaki
Modernizacja i rozbudowa budynku szkoły podstawowejikona aparatu
Mława
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Pogorzelskiego
Nakomiady
Magazyn środków chemicznych
Nidzica
Adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym, ul. Kościuszki
Nidzica
Budunek mieszkalny 44-rodzinny
Nidzica
Budynek mieszkalny 24-rodzinny, ul. Kopernika
Nidzica
Budynek mieszkalny 32-rodzinny, ul. Warszawska 4B
Nidzica
Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Żeromskiego
Nidzica
Modernizacja domu przedpogrzebowego
Nidzica
Modernizacja kotłowni na zamku
Nidzica
Podwyższenie o jedną kondygnację budynku mieszkalnego, ul Warszawska
Nidzica
Rozbudowa Zakładu Mechanicznego "STALMOT", ul. Sienkiewicza 2
Nidzica
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kopernika 4
Nidzica
Urządzenie Targowiska Miejskiego, ul. Żeromskiego
Nidzica
Wzmocnienie części stropu w budynku przewidzianym do modernizacji dla BT ZUS, ul. Sienkiewicza 4
Nidzica
Zabezpieczenie skarp i murów zamku
Nidzica
Zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ul. Traugutta, Rataja
Nikielkowo
Droga gmina
Nowe Gizewo
Wiata stalowa
Nowe Miasto Lubawskie
Adaptacja i modernizacja kuchni w budynku przedszkola, ul. Tysiąclecia
Nowe Miasto Lubawskie
Modernizacja i rozbudowa sali sportowej gimnazjum, ul. Szkolna
Nowe Miasto Lubawskie
Modernizacja kotłowni węglowej na olejową przy gimnazjum i szkole podstawowej, ul. Działyńskich 14
Nowe Miasto Lubawskie
Obiekty SUW, ul. Piastowska
Nowe Włóki
Świetlica wiejska
Nowy Dwór Mazowiecki
Droga łącząca ulicę Gospodarczą z ulicą Spokojną
Olsztyn
Adaptacja budynku na potrzeby Izby Celnej, ul. Dworcowej 1
Olsztyn
Adaptacja części budynku mieszkalnego, ul. Pstrowskiego
Olsztyn
Adaptacja istniejacego obiektu na przychodnię zdrowia WZMP przy "STOMIL-OLSZTYN", al. Piłsudskiego
Olsztyn
Adaptacja pomieszczeń na pokoje gościnne i odnowy biologicznej, ul. Opolska 42
Olsztyn
Adaptacja pomieszczenia w budynku IC na serwerownię, ul. Dworcowa
Olsztyn
Budynek laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej, ul. Warszawska 109
Olsztyn
Budynek mieszkalny 24-rodzinny z usługami, ul. Gomułki
Olsztyn
Budynek mieszkalny 24-rodzinny, ul. Barcza
Olsztyn
Budynek mieszkalny 39-rodzinny, ul. Kanarkowaikona aparatu
Olsztyn
Budynek mieszkalny 68-rodzinny, ul. Pana Tadeusza 22
Olsztyn
Budynek mieszkalny 72-rodzinny, ul. Orłowicza
Olsztyn
Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Weterynarzy
Olsztyn
Budynek wielofunkcyjny i pawilon usługowo-handlowy, osiedle Jaroty
Olsztyn
Budynki (5) mieszkalne wielorodzinne, ul. Jarocka, Flisa, Piotrowskiego, Mrozaikona aparatu
Olsztyn
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Olsztyn
Budynki mieszkalne wielorodzinne, ul. Poranna 8 i 8A
Olsztyn
Budynki mieszkalne, osiedle Jaroty
Olsztyn
Budynki mieszkalne, osiedle Kormoran
Olsztyn
Budynki mieszkalne, ul. Metalowa
Olsztyn
Dom jednorodzinny, ul. Oliwkowa
Olsztyn
Dom jednorodzinny, ul. Rzędziana
Olsztyn
Domek jednorodzinny, ul. Zagłoby
Olsztyn
Drogi i place postojowe dla Oddziału Radioterapii, ul. Jagiellońska
Olsztyn
Komin stalowy
Olsztyn
Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 30, ul. Pieczewska 10ikona aparatu
Olsztyn
Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Zamenhofa 14ikona aparatu
Olsztyn
Koncepcja adaptacji pomiszczeń stołówki na Bank Rozwoju Eksportu
Olsztyn
Koncepcja pawilonu usługowo-handlowego, ul. Dworcowa, Pstrowskiego
Olsztyn
Koncepcja zagospodarowania terenu, ul. Iwaszkiewicza, Obrońców Tobruku
Olsztyn
Konstrukcja wzmocnienia elementów stropu w pok. 34-36, ul. Piłsudskiego 7/9
Olsztyn
Kotłownia o mocy 0,4 MW, ul. Głowackiego 28
Olsztyn
Laboratorium Drogowe, ul. Sokola 4
Olsztyn
Laboratorium, ul. Żołnierska 18
Olsztyn
Magazyn do składowania reagenów i części eksploatacyjnych spalarni odpadów oczyszczalni ścieków „Łyna”, ul. Leśna
Olsztyn
Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Konopnicka
Olsztyn
Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego, ul. Wojska Polskiego 55, 56 i 56A
Olsztyn
Modernizacja pomieszczeń dyspozytorni SUW KORTOWO, ul. Słoneczna
Olsztyn
Modernizacja SUW Karolin, ul. Wiosenna
Olsztyn
Ogrodzenie terenu Zespołu Mieszkanioweg, ul. Pstrowskiego, Metalowa
Olsztyn
Pawilon handlowy PLUS, ul. Bartąska
Olsztyn
Podział chłodni na dwa pomieszczenia
Olsztyn
Powiększenie balkonów i loggii w budynkach zasobów SM Jaroty w systemie OWT
Olsztyn
Program fukcjonalno-użytkowy i projekt adaptacji istniejącego obiektu hotelowego pod potrzeby budynku biurowo-konferencyjnego, ul. Jagiellońska 91A
Olsztyn
Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1
Olsztyn
Program funkcjonalno-użytkowy na instalację i modernizację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku ANR, ul. Głowackiego 6ikona aparatu
Olsztyn
Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty w Olsztynie
Olsztyn
Przebudowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Armii Krajowej i Obrońców Tobruku
Olsztyn
Remont i modernizacja laboratorium badania żywności metodą PCR w budynku WSSE, ul. Żołnierska 16
Olsztyn
Remont instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, ul. Grzegorzewskiej 6
Olsztyn
Remont pawilonu łóżkowego Oddziału IV Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78
Olsztyn
Remont pomieszczeń biurowych II piętra budynku, ul. Głowackiego
Olsztyn
Remont Urzędu Pocztowego, ul. Partyzantówikona aparatu
Olsztyn
Rozbiórka budynków, ul.Nowowiejskiego 4
Olsztyn
Rozbudowa Banku Handlowego S.A., ul. Pstrowskiego 16 A
Olsztyn
Rozbudowa budynku archiwum i zagospodarowanie terenu, ul. Bałtycka 65ikona aparatu
Olsztyn
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 o budynek sali gimnastycznej, al. Przyjaciółikona aparatu
Olsztyn
Sala gimnastyczna, ul. Jagiellońska
Olsztyn
Sklep i serwis TV
Olsztyn
Skrzyżowanie ulicy Sielskiej z ulicą Żytnią
Olsztyn
Stacja serwisowa TOYOTA
Olsztyn
Stalowa myjnia samochodowa z obudową z płyt warstwowych
Olsztyn
Technologia pracowni analizy chemicznej, analizy mikrobiologicznej i analizy sensorycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Wyszyńskiego
Olsztyn
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 13, ul. Jeziołowicza 2ikona aparatu
Olsztyn
Ulica Nowobartąska
Olsztyn
Wiata na odpady z hali ITPO na oczyszczalni ścieków, ul. Leśna
Olsztyn
Zatoki postojowe, ul. Kanta
Olsztyn
Zespół mieszkaniowy, ul. Mroza, Janowicza
Olsztynek
Przebudowa komina stalowego, ul. Daszyńskiego
Opacz
Przebudowa, remont, termomodernizacja i budowa „łącznika” budynku szkoły, budynek gospodarczo-śmietnikowy, gniazdo bocianie, zagospodarowanie terenu, rozbiórka budynku kotłowni, biblioteki, altany śmietniskowej w Szkole Podstawowej Nr 6
Orneta
Targowica miejska, ul. Wodna
Orzysz
Budynek mieszkalny 32-rodzinny przy ul. Ełckiej w Orzyszu
Orzysz
Modernizacja myjni czołgowo-samochodowej
Ostróda
Budynek mieszkalno-usługowy 15-rodzinny, ul. Jana Pawła II
Ostróda
Budynek mieszkalny 27-rodzinnym, ul. Olsztyńska, Pułaskiegoikona aparatu
Ostróda
Koncepcja technologiczna na remont hali wagonowej ZNTK
Ostróda
Pawilon handlowo-gastronomiczny
Ostróda
Sala widowiskowo - sportowa przy Gimnazjum Nr 2, dodatkowa sala specjalistyczna, ul. Kościuszkiikona aparatu
Pasym
Mieszkania komunalne, ul. Górna 14
Pasym
Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową, ul. Górna 14
Pasłęk
Adaptacja Zakładu Uboju Trzody i Bydła, ul. Sprzymierzonych
Pelnik
Zagospodarowanie brzegów jeziora Isągikona aparatu
Piątki
Hala stalowa do przeglądu KDT w ZGC
Piecki
Budynek mieszkalny 18-rodzinny z usługami
Piecki
Osiedle budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
Piecki
Rozbudowa istniejącej szkoły o blok dydaktyczny, segment żywienia, biblioteko - czytelnię, ul. Zwycięstwa 23ikona aparatu
Pisz
Budynek mieszkalny 28-rodzinny z lokalami usługowymi, ul. Wojska Polskiego 82Aikona aparatu
Pisz
Przebudowa dróg i parkingów na terenie Zakładu HOLZWERK S.C., ul. Gdańska 22
Pisz
Rozbudowa i modernizacja hali produkcyjnej na terenie PZPS
Plewki
Adaptacja boksu garażowego na pomieszczenia biurowe
Podławki
Fermy indyka reprodukcyjnego
Popowa Wola
Warsztat naprawczy
Przasnysz
Modernizacja stacji MPS
Przasnysz
Ulice: Strażacka, Kisielewskiego, Baczyńskiego, Brzechwy, Tęczowa
Purda
Gimnazjum z salą gimnastyczną
Pułtusk
Budynek mieszkalny 47-rodzinny, ul. Jana Pawła IIikona aparatu
Pułtusk
Przebudowa budynku mieszkalnego, ul. 17 Sierpnia 60
Płutniki
Budynek mieszkalny
Reszel
Adaptacja pomieszczeń likwidowanych oddziałów w budynku szpitala na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunczego
Reszel
Budynek wielofunkcyjny
Rogóż
Oczyszczalnia ścieków
Równina Dolna
Oczyszczalnia ścieków
Różnowo
Dom jednorodzinny
Rutkowice
Silos na kiszonkę w Zakładzie Rolnym Rutkowice
Sędławki
Baza Obwodu Drogowego Nr 2ikona aparatu
Sępopol
Budynek mieszkalny
Sobieńczyce
Sieć wodociągowa z przyłączeniami do granic nieruchomości
Sorkwity
Modernizacja i przebudowa kotłowni
Spręcowo
Sala sportowa, plac manewrowy i dojazdy przy szkole podstawowej
Stare Jabłonki
Modernizacja Hotelu "Anders"
Stare Kiejkuty
Warsztat wielofunkcyjny
Stawiguda
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
Susz
Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół, ul. Piastowskaikona aparatu
Susz
Magazyn materiałów płynnych
Susz
Sala gimnastyczna pod potrzeby Gimnazjum Publicznego
Świątki
Budynek mieszkalny w systemie OWTR 2
Świątki
Oczyszczalnia ścieków
Syberia
Gimnazjum z punktem żywienia i salą gimnastycznąikona aparatu
Sząbruk
Dom jednorodzinny
Sząbruk
Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy
Sząbruk
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej
Szałstry
Domek jednorodzinny
Szczurkowo
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej
Szczytno
Adaptacja biurowca na filie Szkoły Podstawowej Nr 3
Szczytno
Adaptacja przedszkola na budynek mieszkalny, osiedle Leyka
Szczytno
Budynek Inspektoratu PZU S.A., ul. Żeromskiego
Szczytno
Budynek mieszkalny 18-rodzinny, ul. Łomżyńskaikona aparatu
Szczytno
Budynek mieszkalny 20-rodzinny, ul. Nauczycielska
Szczytno
Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Polska 18ikona aparatu
Szczytno
Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 3, ul. Lancaikona aparatu
Szczytno
Instalacja c.o. z piecami gazowymi dwufunkcyjnymi 7-miu mieszkań w budynkach, ul. Lipperta 24-26
Szczytno
Koncepcja zagospodarowania brzegu jeziora Domowe Duże
Szczytno
Modernizacja Miejskiego Domu Kultury, ul. Polska 12
Szczytno
Modernizacja ulicy Mieszka I
Szczytno
Remont dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Szczytno
Remont dachu na budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Kasprowicza
Szczytno
Remont i modernizacja Urzędu Skarbowego, ul. Warszawska
Szczytno
Remont wejść do budynku przychodni lekarskiej, ul.Kościuszki 20
Szczytno
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym oraz windą dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. Kętrzyńskiego 6
Szczytno
Ulica Długa
Szyldak
Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Szyldak
Przechowalnia ziemniaków z halą przerobową
Sławkowo
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-magazynowym przy Publicznym Gimnazjum
Słuchowo
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna z przyłączeniami do granic nieruchomości
Słupy
Koncepcja adaptacji części budynku administracyjno - socjalnego na hotel
Tarławki
Budynek mieszkalny
Tomaszkowo
Świetlica wiejskaikona aparatu
Tołkiny
Budynek mieszkalny
Trękusek
Budynek mieszkalny
Tuławki
Adaptacja budynku byłego Technikum Rolniczego na potrzeby Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej z zapleczemikona aparatu
Uzdowo
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalno - magazynowym wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej
Wadąg
Budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie szeregowym
Wadąg
Przebudowa (modernizacja) budynku magazynowego na administracyjno – biurowy
Wandajmy
Budynek mieszkalny
Węgorzewo
Budynek mieszkalno-internatowy 24-rodzinny, ul. Jana Pawła IIikona aparatu
Węgorzewo
Budynki (3) mieszkalne wielorodzinne z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, ul. Jana Pawła IIikona aparatu
Węgorzewo
Poszerzenie chodnika lewostronnego na odcinku drogi krajowej nr 63 oraz budowa zjazdu
Węgorzewo
Powtarzalne 4 pawilony mieszkalne z infrastrukturą techniczną dla Domu Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 12
Węgorzewo
Przebudowa drogi krajowej nr 63 od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Leśną
Wielbark
Budynek mieszkalny 12-rodzinny
Wielbark
Modernizacja i wystrój wnętrz w Urzędzie Pocztowym
Wierzbowo
Ukształtowanie terenu wraz z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych i utwardzeniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym PWPW S.A.
Wierzchucino-Wybudowanie
Sieć wodociągowa z przyłączeniami do granic nieruchomości
Wójtowo
Dom jednorodzinny
Wójtowo
Domy jednorodzinne
Wójtowo
Droga gmina
Wopławka
Fermy indyka reprodukcyjnegoikona aparatu
Wymój
Leśniczówka
Wysoka
Przebudowa i remont budynku szkoły wraz z jego rozbudową
Wysokie Mazowieckie
Modernizacja szpitala, ul. Szpitalna 5
Żabi Róg
Droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej
Żabi Róg
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjumikona aparatu
Żabi Róg
Szkoła Podstawowa
Zajączkowo
Adaptacja istniejącej obory na tuczarnię, nowa obora z halą udojową
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Sterławki Wielkie
Zalbki
Adaptacja magazynu na budynek Grill-Baru dla potrzeb PHZ "POL-IMPEX"
Zalbki
Zagospodarowanie terenu
Zalewo
Budynki mieszkalno-usługowe, ul. Częstochowska
Zalewo
Zagospodarowanie terenu pod budynki mieszkalno-usługowe
Zembrzus Mokry Grunt
Laboratorium biologii molekularnej i biotechnologii, przebudowa budynku gospodarczego na budynek mieszkalnyikona aparatu
Zieluń
Sala gimnastyczna wraz z dobudową części żywieniowej przy szkoleikona aparatu
Żółwin
Kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, ul. Szkolna